USŁUGIWywóz nieczystości płynnych

Informacje dotyczące wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych. Więcej...

Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe zlecone przez Klienta - nie objęte Taryfą za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Więcej...


© Copyright 2021 GZGK Choczewo - All Rights Reserved