Dział Techniczny

 


Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 tel.: 601 169 522
 tel.: 697 616 995

ZASADY WYDAWANIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH


Wydawanie warunków przyłączenia, zaświadczeń, uzgodnienia projektów

tel.: 601 875 960Wywóz nieczystości płynnych, zawieranie umów 

tel.: 601 270 346


© Copyright 2021 GZGK Choczewo - All Rights Reserved